Лука Лабус

Лука Лабус

Повраћај новца услед отказаног путовања

Povracaj-novca-zbog-otkazanog-putovanja

Аутор: Facebook Link Категорија: Грађанско право Шта ће се десити са отказаним или одложеним туристичким аранжманима? Oд дана увођења ванредног стања 2020. године једно од питања које се, поред осталих поставило јесте шта ће се десити са туристичким аранжманима који…

Заштита потрошача-од рекламације до судске пресуде

supermarket

Аутор: Facebook Link Категорија: Грађанско право Свако од нас се скоро свакодневно нађе у улози потрошача, те је једно одосновних питања како се заштитити.  Закон о заштити потрошача је назив закона који прописује права и обавезе потрошача, инструменте заштите, процедуру…