Адвокат

Петар
Шкривањ

Адвокатска канцеларија Травица

Нови Сад - Србија

Advokat-Petar-Skrivanj

Биографија:

Адвокат Петар Шкривањ рођен је 1976. Године у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду.

Уписан је као адвокат у Адвокатску комору Војводине и успешно се бави адвокатском праксом у области грађанског и кривичног права, а налази се и на списку адвоката за одбране по службеној дужности пунолетних лица.

Области ужег интересовања су му кривично право у вези са саобраћајем, насиљем у породици, као и накнада штете у саобраћају и друге накнаде штете у парничним поступцима, затим поступци за заштиту од злостављања на раду (тзв. мобинг), а бави се и пружањем стручне и професиналне правне помоћи у областима радног права (незаконити откази, неисплаћене зараде и тсл.), затим одбране пред Прекршајним судом, разводи бракова, измене одлука о висини издржавања, као и промена вршења родитељског права (породично право).

Адвокат

Петар Шкривањ

advokat.petar.skrivanj@gmail.com

Закажи консултације
директно

Попуните формулар и у најбржем могућем року очекујте одговор од адвоката Шкривањ Петра